Kolačići: Izbor je vaš

Na našim internetskim stranicama koristimo kolačiće kako bismo Vam mogli pružati uslugu, analizirati korištenje, osigurati oglašavanje i funkcioniranje sustava, koje bez uporabe kolačića ne bismo bili u mogućnosti pružati. Klikom na gumb 'Prihvati' suglasni ste s primanjem kolačića i slažete se s time da ste pročitali i razumijete izjavu o Privatnosti podataka (dostupna na gumbu 'Saznaj više'). Ova stranica koristi kolačiće. Jedan ili više kolačića koje koristimo je bitno kako bi dijelovi ove web stranice djelovali i već su postavljeni. Možete izbrisati i blokirati sve kolačiće s ove web stranice, ali dijelovi web stranice neće raditi. Da biste saznali više o kolačićima koji se koriste na ovoj web stranici i kako izbrisati kolačiće, pogledajte naša Pravila privatnosti klikom na Saznaj više

Košarica
Nemate artikala u vašoj košarici.

Reklamacije i povrati

REKLAMACIJE, RASKID UGOVORA, POVRAT ARTIKALA I POVRAT NOVCA

 

REKLAMACIJE

Alles d.o.o. se obvezuje isporučiti kupcu novi ispravan proizvod u originalnom pakiranju za kojeg vrijede jamstveni uvjeti na teritoriju Republike Hrvatske definirani od strane uvoznika, a garancija vrijedi najmanje godinu dana pa naviše, zavisno o  uvozniku. Svaki proizvod prati zakonom propisana dokumentacija zajedno s jamstvenim listom.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom kupljenim u Alles internet trgovini, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen (jamstveni list, upute), pri čemu kupac snosi troškove povratka robe.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 79, stavak 5: Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Sukladno tome, Alles d.o.o. ne prihvaća povrat uređaja za osobnu njegu i ljepotu, higijenskih uređaja i za već korištene, oprane ili na bilo koji način oštećene proizvode.

Alles d.o.o. povrat novca izvršit će nakon primitka artikala te utvrđivanja da proizvod u  ispravnom i neoštećenom stanju.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu prilikom dostave do kupca i oštećenja su  vidljiva pri preuzimanju pošiljke, kupac u tom slučaju ne treba preuzeti pošiljku nego kontaktirati Alles d.o.o. u što kraćem roku kako bismo provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko prilikom prve upotrebe proizvoda ustanovite da je uređaj neispravan, molimo vas da nas kontaktirate u što kraćem roku kako bismo izvršili provjeru i ustanovili je li uređaj zaista neispravan te potome izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, III. Obveze prodavatelja, u slučaju materijalnih nedostataka stvari kupac ima prava u skladu sa zakonskim odredbama.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što isteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci (članak 404. Zakon o obveznim odnosima).

Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene, ambalaže te ukoliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova ili pribora, kao i upute za upotrebu i prateća dokumentacija. Reklamacija također nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 14 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, ukoliko je naručeni proizvod neispravan, ne odgovara opisu na stranici ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 dana od primitka narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda.

Reklamacije kupci mogu prijaviti i putem telefona 034/314-979 ili putem emaila: reklamacije@alles.hr.

Prilikom prijave reklamacije telefonom ili e-mailom, kupac treba navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime za Alles internet trgovinu, kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

POPIS SLUŽBENIH SERVISA

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Alles d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Alles d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je isti imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Alles d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Alles d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Alles d.o.o. ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

·      ako roba nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet;

·      ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Alles d.o.o. ili mu je morala biti poznata;

·      ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane;

·      kad je Alles d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti;

·      ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Alles d.o.o, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.);

·      ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Alles d.o.o. nije znao niti morao znati za te izjave ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi prodavatelj ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Alles d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Alles d.o.o. ne odgovara za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 

POVRAT ROBE

Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.

Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega, u tom slučaju nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 79, stavak 5: Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Sukladno tome, Alles d.o.o. ne prihvaća povrat uređaja za osobnu njegu i ljepotu, higijenskih uređaja i za već korištene, oprane ili na bilo koji način oštećene proizvode.

Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Troškove povrata robe snosi kupac.

Povrat robe se vrši na adresu:

Alles d.o.o

Industrijska 40

34000 Požega

RASKID UGOVORA

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije (Alles internet trgovina) potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 79, stavak 5: Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Sukladno tome, Alles d.o.o. ne prihvaća povrat uređaja za osobnu njegu i ljepotu, higijenskih uređaja i za već korištene, oprane ili na bilo koji način oštećene proizvode.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu koju kupac treba poslati prodavatelju. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora link

– Za: ALLES d.o.o., trgovina na veliko i malo, Industrijska 40, 34000 Požega

– Ovime Vas obavještavam(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

– Datum zaključenja ugovora:

– Ime(na) potrošača (*): ________________________________________________________

– Adresa/e potrošača (*):_______________________________________________________

– Datum (*):______________

–  Potpis potrošača: ________________  (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo

potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Alles d.o.o

Industrijska 40

34000 Požega

ili na e-mail adresu: alles@alles.hr

Odgovor na prigovor Alles d.o.o. dat će u pisanom obliku najkasnije 14 dana od dana primitka prigovora.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe.

U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

NAPOMENE:

Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti vraćen sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru:

·      o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora;

·      o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju te proizvoda koji je isključivo naručen za potrošača;

·      o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao.

 

PRIGOVOR POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo

potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Alles d.o.o

Industrijska 40

34000 Požega

ili na e-mail adresu: alles@alles.hr

Odgovor na prigovor kupca Alles d.o.o. dat će u pisanom obliku najkasnije 14 dana od dana primitka prigovora.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016. godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

 

POVRAT NOVCA

U slučaju opravdanog povrata novca odnosno opravdanog raskida ugovora, trgovac je dužan, u roku od 30 dana, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Povrat novca Alles d.o.o. izvršit će tek nakon što roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.

Zatvori