Kolačići: Izbor je vaš

Na našim internetskim stranicama koristimo kolačiće kako bismo Vam mogli pružati uslugu, analizirati korištenje, osigurati oglašavanje i funkcioniranje sustava, koje bez uporabe kolačića ne bismo bili u mogućnosti pružati. Klikom na gumb 'Prihvati' suglasni ste s primanjem kolačića i slažete se s time da ste pročitali i razumijete izjavu o Privatnosti podataka (dostupna na gumbu 'Saznaj više'). Ova stranica koristi kolačiće. Jedan ili više kolačića koje koristimo je bitno kako bi dijelovi ove web stranice djelovali i već su postavljeni. Možete izbrisati i blokirati sve kolačiće s ove web stranice, ali dijelovi web stranice neće raditi. Da biste saznali više o kolačićima koji se koriste na ovoj web stranici i kako izbrisati kolačiće, pogledajte naša Pravila privatnosti klikom na Saznaj više

Košarica
Nemate artikala u vašoj košarici.

Privatnost podataka

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA

Voditelj obrade podataka: Alles d.o.o.

Kontakt podatci službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa: Požega, Industrijska 40
Službeni e-pretinac: sluzbenik@alles.hr

 

Politika zaštite osobnih podataka

 

Svrha

Vaša privatnost za nas predstavlja važno pitanje. Cilj ove Politike zaštite osobnih podataka je objasniti način na koji prikupljamo, pohranjujemo, koristimo i priopćavamo Vaše osobne podatke kad god kupujete i koristite naše usluge, naše internetske stranice ili kada ste u kontaktu s društvom ALLES d.o.o.

Cilj ove Politike zaštite osobnih podataka također je definiranje pretpostavki kojima se uvjetuje način obrade i zaštite tih podataka.

 

Opća načela

ALLES d.o.o. shvaća Vaše bojazni u pogledu povjerljivosti Vaših osobnih podataka. U donjem tekstu opisujemo način na koji prikupljamo podatke i kako ih koristimo, uz kratki prikaz Vaših prava. Molimo Vas da navedeno pažljivo pročitate kako bi postupak bio što pravedniji, transparentniji  i sigurniji.

Sljedeća načela zauzimaju središnje mjesto glede načina obrade Vaših osobnih podataka:

 • Transparentnost i pravednost: Kada prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke obavještavamo Vas o tome tko prikuplja i prima ove podatke te o razlozima za navedeno. Kada to zahtijeva, uvijek tražimo Vašu prethodnu privolu(npr. prije prikupljanja svih osjetljivih podataka ili slanja materijala za direktni marketing(tzv. newsletter-a) izvan i neovisno o informiranju o izvršavanju ugovora).Vaše osobne podatke nikada ne koristimo u svrhe koje nisu u sukladne onima prikazanim u ovom dokumentu.

 

 • Opravdanost: ALLES d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke ako to nije zakonski utemeljeno. Vaše osobne podatke koristimo samo u odgovarajuće poslovne svrhe(npr.za realizaciju poslovnog odnosa, upravljanje financijskim odnosima s partnerima i kupcima ,za marketinške aktivnosti prema kupcima, profiliranje s ciljem unapređenja usluga za kupce, za provođenje anketa o zadovoljstvu ili sastavljanje izvješća i sukladnost s našim pravnim obvezama).

 

 • Minimizacija: prikupljamo samo osobne podatke koji su nužno potrebni za ostvarenje svrhe kako je definirana ovim dokumentom. Osjetljive podatke prikupljamo samo kada je to važno. Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo zajamčili da su Vaši evidentirani osobni podaci točni, potpuni i ažurni.

 

 • Privatnost: nastojimo osigurati zaštitu privatnosti pri povredi obrade osobnih podataka. U ovu svrhu također obavljamo procjenu učinka na privatnost kako bismo zajamčili da su naše mjere osiguranja primjerene i da su Vaši podaci zaštićeni.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke zadržavamo samo dok se nalazite u poslovnom odnosu s društvom ALLES d.o.o., ili tijekom vremena do isteka razdoblja računajući od našeg posljednjeg kontakta, a koje je određeno prema pozitivnom zakonodavstvu ili s obzirom na potrebu da se ostvari sukladnost s pravnim obvezama društva ALLES d.o.o.

U slučaju pokretanja odgovarajućeg postupka pred nadležnim tijelom javne vlasti, Vaše osobne podatke možemo zadržati do završetka takvog pravnog postupka, uključujući i njegove stadije korištenja pravnih lijekova. Nakon toga podatke brišemo ili arhiviramo sukladno zakonu na snazi.

U svakom slučaju, Vaše osobne podatke društvo ALLES d.o.o. ne zadržava u obliku koji omogućava Vašu identifikaciju duže nego što je to nužno za ostvarenje svrhe zbog kojih su ti podaci prikupljeni ili obrađivani, odnosno sukladno odredbama relevantnih zakona koji su na snazi.

 

Kako jamčimo sigurnost i integritet Vaših osobnih podataka?

Vaše podatke štitimo putem tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti(uključujući obrazovanje i obuku relevantnog osoblja) od slučaja ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili izmjene, neovlaštenog priopćavanja ili pristupa, te svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Pristup Vašim podacima u našem društvu je  omogućen samo onim timovima i radnicima koji trebaju biti upoznati s Vašim podacima. Jamčimo provedbu prava i politika administriranja u okviru našeg društva i poduzimamo sve mjere kako bismo zajamčili da naši radnici, savjetnici i pružatelji usluga Vaše podatke drže povjerljivima.

 

Kako možete izraziti svoje preferencije kada je riječ o korištenju Vaših osobnih podataka?

Kako biste u bilo kojem trenutku mogli ostvariti prava definirana u slijedećim odjeljcima, molimo da obavijestite Službenika za zaštitu podataka u društvu ALLES d.o.o., koji će obraditi Vaš zahtjev, putem e-mail adrese: sluzbenik@alles.hr

Povlačenje privole. U slučajevima kada ste dali prethodnu privolu za obradu Vaših podataka, tu privolu možete povući u bilo kojem trenutku.

Pristup. Možete zatražiti pristup Vašim podacima koje čuvamo. Ako to zatražite, dostavit ćemo Vam sve informacije o svrhama obrade ,kategorijama obrađenih podataka, kategorijama primatelja, razdoblju čuvanja podataka, Vašim pravima na ispravljanje podataka, njihovo brisanje ili ograničenje podataka kojima je omogućen pristup ako je to primjenjivo, itd.

Prenosivost podataka. Također možete dobiti primjerak svih osobnih podataka koje smo evidentirali o Vama u čitljivom obliku koji je kompatibilan te u strukturi kojom Vam se omogućuje korištenje Vašeg prava na prenosivost podataka.

Ograničenje obrade. Možete zatražit ograničenje obrade u sljedećim slučajevima:

 • za razdoblje koje će omogućiti društvu ALLES d.o.o. da provjeri točnost Vaših osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost Vaših osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita i ako želite ograničiti svoje podatke umjesto da ih izbrišete;
 • ako želite da društvo ALLES d.o.o. čuva Vaše osobne podatke jer su Vam potrebni za Vašu obranu u kontekstu pravnih zahtjeva;
 • ako ste podnijeli prigovor na obradu ,ali društvo ALLES d.o.o. treba provjeriti ima li opravdane razloge za takvu obradu koju mogu imati prednost pred Vašim pravima.

Ispravljanje/brisanje: Također možete zatražiti od nas da ispravimo, izmijenimo ili izbrišemo sve informacije koje nisu potpune, nisu ažurne ili su netočne. Možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u svrhe obrade podataka;
 • ako ste povukli svoju privolu za obradu podataka temeljenu isključivo na takvoj privoli;
 • ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka;
 • ako osobne podatke treba izbrisati zbog sukladnosti s pravnim obvezama primjenjivima na društvo ALLES d.o.o. Kada je riječ o takvom brisanju ,poduzet ćemo razumne korake kako bismo obavijestili druge subjekte koji su a valjanom pravnom temelju eventualno dodatno uključeni u obradu podataka.

Prigovor. Također, možete podnijeti prigovor na obradu Vaših podataka u bilo kojem trenutku kada ih se koristi u svrhe marketinga ili profiliranja da bi Vam se slala ciljana promidžba ili da izrazite prigovor na dijeljenje Vaših podataka s trećim osobama.

Pritužba. Također imate pravo uložiti pritužbu pri nadležnom nadzornom tijelu.

Možete dostaviti i svoje upute kada je riječ o pohrani, brisanju ili priopćavanju Vaših osobnih podataka nakon Vaše smrti. Takve upute mogu biti općenite ili određene.

 

Posebni uvjeti za zaštitu Vaših osobnih podataka

Koje aktivnosti i osobe su predmet prikupljanja podataka?

Ova se Politika primjenjuje na sve izvore podataka koje prikuplja i obrađuje društvo ALLES d.o.o. u kontekstu različitih aktivnosti, kao što su direktna prodaja u maloprodaji, dostava prodane robe, programi nagrađivanja i vjernosti, prodaja putem web-a ,korištenje naše internetske stranice ili mobilnih aplikacija te sve aktivnosti obrade izvan Interneta.

Možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke ako pripadate jednoj od sljedećih kategorija ispitanika:

1. ljudski potencijali ALLES d.o.o.

2. kupci društva ALLES d.o.o.

- management

- sve ostale osobe iz sustava kupaca angažirane u ispunjenju ugovora i poslovnog odnosa

3. potencijalni kupci,

4. partneri,

5. isporučitelji roba te pružatelji usluga, skupno dobavljači.

 

Tko kontrolira podatke?

U Republici Hrvatskoj, ALLES d.o.o. provodi ranije opisane aktivnosti obrade .Ovaj dio se odnosi na obradu Vaših osobnih podataka od strane ALLES d.o.o. kao voditelja obrade podataka.

U ALLES d.o.o., službenik za zaštitu podataka odgovoran za Vaše osobne podatke je osoba koja je kao takva u određenom trenutku u vremenu posebno imenovana i označena na internetskim stranicama društva.

 

Kako koristimo Vaše osobne podatke?

ALLES d.o.o. koristi Vaše osobne podatke radi unapređenja usluga i izvršavanja obveza preuzetih u okviru vlastitih prodajnih i trgovačkih aktivnosti.

Stoga, ALLES d.o.o. može koristiti Vaše osobne podatke u sljedećim slučajevima:

(a) Radi izvršenja ugovora

(i) na općoj razini za upravljanje komercijalnim odnosom s Vama i Vašom tvrtkom, odgovaranje na zahtjeve za procjenom, otvaranje računa kupaca, ispunjavanje Vaše narudžbe za usluge i povezane aktivnosti, upravljanje događanjima, upućivanje obavijesti za Vas glede Vašeg ugovora ,odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve za provjerom, pružanje korisničke usluge, upravljanje računima, podršku i povezanu obuku našeg osoblja koje je uključeno u takvim aktivnostima i za pružanje drugih usluga povezanih s Vama;

(ii) za obavljanje upravljačkog izvještavanja unutar ALLES d.o.o.  i to o temama: Prodaja, Nabava, Financije i rizik, Određivanje cijena, Osiguranje;

(iii) za obavljanje regulatornog izvještavanja prema nadležnim tijelima javne vlasti, sukladno pozitivnim nacionalnim propisima;

(iv kako bi se kupcima omogućile aplikacije za praćenje naših proizvoda i usluga

(v) za izvještavanje o rezultatima ankete o zadovoljstvu kupaca

(b) Uz vašu informiranost i privolu

(i) Marketinške svrhe: Vaše podatke ćemo možda koristiti da Vam se obratimo, što podliježe pribavljanju Vaše privole kada je to primjenjivo, o novim ponudama ili uslugama i posebnim ponudama za koje mislimo da bi mogle biti vrijedne za Vas ili da Vam šaljemo marketinška priopćenja ;možda ćemo analizirati Vaš profil klijenta i preferencije te pokrenuti multikanalne marketinške kampanje putem automatiziranih alata, kontaktirati Vas putem SMS-a, e-maila ili Vam poslati brošure;

(ii) Zadovoljstvo korisnika: temeljeno na ciljanim marketinškim alatima i analizama, možda ćemo Vam slati kvalitetne analize na naše proizvode i usluge;

(iii) Također Vas možemo pozvati na sudjelovanje u marketinškim događanjima igrama ili kvizovima putem naših mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica;

(iv) internetske stranice i „cookies“ (kolačići):potencijalno ćemo prikupljati informacije putem kolačića kako bismo ostvarili bolje iskustvo i poboljšali Vaše iskustvo pri korištenju internetskog preglednika, naime ,za pohranjivanje Vaših preferencija i parametara kako bi se uštedjelo vrijeme(kao što su jezične preferencije),omogućivanje prijave, radi borbe protiv prijevare i analize učinka naše internetske stranice i „cookies“(kolačića) na niže navedenoj adresi. Ova nam informacija pomaže da poboljšamo svoje internetske stranice i aplikacije i da bolje razumijemo proizvode i usluge sukladno vašim referencijama.

Također koristimo kolačiće za internetsku analitiku za mjerenje aktivnosti internetskih stranica i određivanje područja internetskih stranica koja se najviše posjećuju. Mi ćemo možda instalirati funkcionalne kolačiće kako bismo olakšali Vaš posjet našim internetskim stranicama ili aplikacijama, no Vi možete izraziti svoje preferencije vezano za kolačiće koji se koriste za ciljanu promidžbu na temelju korisničkog ponašanja putem opcija u postavkama o privatnosti Vašeg internetskog preglednika, što bi trebalo uključiti značajke za sprečavanje pohrane podataka na terminalu ili obrade već pohranjenih podataka na takvom terminalu, osim ako uključite značajku kojom se omogućuje takva pohrana ili obrada.

Za više informacija molimo Vas da pročitate Politiku kolačića koja je dostupna na internetskim stranicama ALLES d.o.o.

(v) Profiliranje: u svrhu poboljšanja našeg shvaćanja Vaših interesa i bojazni: Vaše osobne podatke možemo koristiti za poboljšanje naše internetske stranice i proizvoda, kako bismo iskustvo koje ostvarujete s nama prilagodili Vašim potrebama i kako bi naše marketinške aktivnosti ispunile Vaše potrebe i interese. Smatramo da je također u našem interesu da Vam pružimo bolju uslugu i da odgovorimo Vašim potrebama kada to zahtijevaju regulatorne obveze.

(vi) Za provedbu obrade provjere kupaca, provjere kreditne sposobnosti  i načela dobrog poznavanja kupaca i partnera; za obavljanje ocjene korisnika

(vii) Koristimo Vaše osobne podatke za održavanje poslovne evidencije u pravne administrativne i revizijske svrhe

 

Koje vrste osobnih podataka prikupljamo?

Prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka:

 • podaci za identifikaciju i kontakt, kao što su Vaša tvrtka i/ili naziv, Vaše ime, prezime, identifikacijski broj ,grad, broj telefona/mobilnog telefona ili e-mail adresa;
 • profesionalne informacije, kao što je Vaše radno mjesto ili poslovna adresa;
 • financijske/informacije o kreditnoj sposobnosti, kao što je Vaš datum odobrenja linija financiranja ili podaci o ugovoru;
 • osobni detalji: kao što je Vaš spol, datum rođenja, državljanstvo ,jezik (jezici),ili osobne preferencijske (navike, omiljeni elek. uređaji ,itd.);
 • Vaš glas kada nazovete službu za korisnike društva ALLES d.o.o., budući će se Vaš poziv možda snimati;

Također možemo prikupljati informacije o Vama neizravno od naših poslovnih partnera ili sa platformi društvenih medija.

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas (npr. ako kreirate račun na jednoj od naših stranica ili ako obavite kupnju) ili pasivno ( npr. korištenjem alata za praćenje kao što su kolačići internetskog preglednika) ili od trećih strana (npr. Putem platforma društvenih medija).

 

Kolačići i drugi alati za praćenje

Kako bismo Vam pružili bolje iskustvo kada posjetite našu stranicu ili koristite naše mobilne aplikacije, prikupljamo određene informacije automatiziranim sredstvima koristeći tehnologije kao što su kolačići , pikselske  oznake, alat za analizu internetskog preglednika, poslužiteljski zapisi i web pratilice (npr, Google Analytics ).

Ako koristite naše internetske stranice, možemo prikupljati podatke o internetskom pregledniku koji koristite i Vašem ponašanju pri korištenju preglednika.

 

Korištenje vozila

Ako Vaša tvrtka koristi naše usluge dostave, možemo prikupljati podatke o vozilu (kao što je registracija vozila, kilometraža vozila) i ponašanju vozača (kao što je ruta dostave) u svrhu ispunjenja ugovora definiranih usluga.

 

S kime dijelimo Vaše osobne podatke?

 Shvaćamo da ne želite da Vaše osobne podatke direktno dostavljamo trećim osobama u njihove marketinške svrhe bez Vašeg dopuštenja. Međutim ,povremeno moramo surađivati s partnerima ili izvršiteljima obrade kako bismo za Vas obavili traženu uslugu i pružili bolje iskustvo u gore navedene svrhe. Stoga dijeljenje Vaših osobnih podataka ograničavamo kako slijedi s obzirom na omogućivanje pristupa samo ovlaštenima:

 • s internim odjelima društva: Odjel prodaje i marketinga te Odjel računovodstva i financija;
 • s našim pružateljima usluga kao što su pružatelji usluga zakupa prostora na internetskom poslužitelju, pozivni centri ,administratori podataka, smješteni u Republici Hrvatskoj u Europskom gospodarskom području koje se upućuje da koriste Vaše osobne podatke samo u skladu s našim uputama;
 • s nepovezanim marketinškim partnerima ,ali samo uz Vašu privolu;
 • kako to zakon zahtijeva ,kao na primjer u slučaju sudskog poziva, uključujući tijela za ovrhu i sudove u državama u kojima poslujemo.

Molimo da imate na umu kako također možemo koristiti i priopćiti osobne podatke o Vama koji ne omogućuju osobnu identifikaciju ,odnosno osobne podatke u zbirnom obliku u kojem Vas više nije moguće identificirati.

 

Kako se prenose vaši osobni podaci?

Neke od država koje primaju ili imaju pristup Vašim podacima možda ne pružaju istu razinu zaštite podataka kao Republika Hrvatska ,kao država sjedišta društva ALLES d.o.o. i država u kojoj ste dali svoje podatke.Za popis ovih država možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka u društvu ALLES d.o.o. putem e-mail adrese: sluzbenik@alles.hr

Također, možemo prenijeti Vaše osobne podatke pružateljima usluga koji su uključeni u pružanje usluga zakupa prostora na internetskom poslužitelju ,usluge podrške i održavanja (smještene u državama izvan Europskog gospodarskog područja) ili pružanje bilo kakvog drugog alata za obradu osobnih podataka naših korisnika ili potencijalnih kupaca.

Pri prijenosu Vaših podataka, štitimo i pružamo adekvatnu zaštitu za prijenos Vaših osobnih podataka primateljima u tim državama putem sklapanja sporazuma o prijenosu podataka temeljenih na standardnim odredbama Europske komisije s takvim primateljima podataka.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše prikupljene osobne podatke zadržavamo u svrhe i u gore navedenim uvjetima tijekom razdoblja koje je ograničeno na nužno potrebno vrijeme.

 

Kako možete stupiti u kontakt s nama ili tijelom za nadzor kako biste podnijeli prigovor?

Ako imate nekih pitanja ,pritužbi ili komentara vezano za ovu Politiku zaštite osobnih podataka ili vezano za naše postupke prikupljanja podataka ,molimo Vas da nam se obratite pismenim putem na adresu:

 ALLES d.o.o.

„Napomena: za Službenika za zaštitu podataka“

3400 Požega, Industrijska 40

Ili pošaljete e-mail na slijedeću adresu : sluzbenik@alles.hr

Svoju pritužbu također možete podnijeti pri nadzornom tijelu države u kojoj ste smješteni ako imate nekih bojazni vezano za obradu Vaših osobnih podataka od strane društva ALLES d.o.o. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Što se događa kada izmijenimo ovu Politiku zaštite osobnih podataka?

Naša Politika zaštite osobnih podataka može se povremeno mijenjati kako bi se održavala promjena u našem načinu obrade Vaših osobnih podataka. Međutim ,ove će se promjene ostati u potpunosti sukladne primjenjivom pravu. Potičemo Vas da s vremena na vrijeme pogledate ovu stranicu u potrazi za aktualnim informacijama o našoj praksi zaštite privatnosti. Sukladno zakonu, obavijestit ćemo Vas o svim značajnim promjenama.

Zatvori