Košarica
Nemate artikala u vašoj košarici.

Zlatna kartica

PRAVILNIK KORIŠTENJA ALLES ZLATNE KARTICE

 

1.  Učlanjenje u  ALLES klub se vrši prema pravilima definiranim u ovom Pravilniku. Samo učlanjenje je besplatno.

2. Pogodnost ALLES zlatne kartice sastoji se u pravu korisnika ove kartice na ostvarenje popusta u visini sakupljenih bodova.

3. Korisnikom ALLES zlatne kartice može postati svaka fizička osoba uz predočenje osobne iskaznice. Jednostavno popunite obavezne podatke navedene u pristupnici i zatražite svoju karticu u ALLESu.

4. ALLES zlatna kartica nije prenosiva i može je koristiti osoba čiji je potpis na poleđini kartice.

5. ALLES zlatna kartica ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja.

6. Izdavatelj ALLES zlatne kartice je ALLES d.o.o., Požega, Industrijska 40. Kartica postaje aktivna u trenutku preuzimanja.

7. Kupujte i skupljajte nagradne bodove u ALLES Elektrocentru, Požega – Industrijska 40.

8. Prilikom plaćanja gotovinom ostvarujete pravo na 1 bod prema sljedećoj shemi:

Valuta (KN)        PLAĆANJE GOTOVINOM              30,00                               

9. Prilikom plaćanja debitnom ili kreditnom karticom (Maestro, AMEX, Diners, Visa, EC/MC, te ostalim bezgotovinskim/odgođenim načinima plaćanja) kupac ostvaruje pravo na 1 bod prema slijedećoj shemi:

Valuta (KN)        PLAĆANJE DEBITNIM KARTICAMA           60,00

Valuta (KN)        PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA        90,00

10. Prilikom kombiniranog plaćanja (djelomično debitna/kreditna kartica, djelomično gotovina) bodovi na ALLES zlatnoj kartici se skupljaju po principu plaćanja karticom. 

11. Minimalna kupnja za ostvarivanje bodova po računu je prema slijedećoj shemi:

Valuta (KN)        Min. iznos računa za ostvarivanje prava na bodove       30,00

12. Korisnik ALLES zlatne kartice obvezan je prilikom plaćanja na blagajni pokazati karticu radi evidentiranja novih bodova (prema uvjetima iz čl. 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika) odnosno radi ostvarenja prava na popust u visini već sakupljenih bodova. Naknadni upis bodova nije moguć.

13. Pravo na popust može se koristiti najranije 24 sata od dana skupljanja bodova. Korisnik, po želji, može popust iskoristiti odjednom ili u više navrata. Za svakih 100 skupljenih bodova u tijeku 1 mjeseca, ALLES dodaje na korisnikovu karticu 10 nagradnih bodova.

14. Svaki skupljeni bod znači umanjenje plaćanja računa pri slijedećoj kupnji prema tabeli u nastavku:           Valuta (KN)                Vrijednost 1 boda                  1,00

15. Popust u visini sakupljenih bodova korisnik kartice može iskoristiti u ALLES Elektrocentru, Požega – Industrijska 40. 

16. Rok za korištenje popusta na osnovu sakupljenih bodova je 12 mjeseci od datuma skupljanja bodova. Nakon navedenog roka bodovi se poništavaju.

17. Svaki korisnik ALLES kartice može ostvariti i dodatne pogodnosti koje su posebno označene na prodajnom mjestu, a koje su u tom trenutku važeće.

18. Korisnik ALLES zlatne kartice svojim potpisom na ispravi ove pristupnice potvrđuje da je prethodno prihvatu ovih pravila ALLES zlatne kartice, pročitao ALLES Politiku zaštite privatnosti te da je u potpunosti upoznat sa sadržajem odnosnog dokumenta javno objavljenog i svakodobno dostupnog na internetskoj stranici www.alles.hr, te izjavljuje da prihvaća definirane svrhe, načela i uvjete prikupljanja i obrade osobnih podataka kako su utvrđeni u odnosnom dokumentu, sve u okviru zaštite osobnih podataka sukladno pozitivnim propisima.    

19. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 034 314 980, na e-mail kartica@alles.hr ili u Alles elektrocentar. Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni do tada neiskorišteni ostvareni bodovi. Korisnik je obvezan pismeno prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka, u protivnom postoji mogućnost gubitka skupljenih bodova.

20. ALLES d.o.o. može, prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti pravila Alles kartice ili isključiti iz Alles kartica programa bilo kojeg korisnika. Pri tome nije obvezan obrazložiti svoju odluku korisniku, ali će ga o promjenama pravovremeno obavijestiti pismenim putem.

21. Potpisom pristupnice korisnik ALLES zlatne kartice potvrđuje obvezujući prihvat ovih pravila.

 

Zatvori